ชวนรู้จักยาแก้ปวด Ibuprofen อันตรายไหม วิธีการใช้และข้อควรระวัง

K

ยาไอบูโพรเฟน ภาษาอังกฤษที่หลายคนคุ้นเคย คือ Ibuprofen เป็นกลุ่มยาแก้อักเสบ มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดบวม เช่น ปวดหัว ปวดฟัน ปวดท้องประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ มีอาการปวดจากไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ รวมไปถึงอาการปวดจากโรคข้ออักเสบ แต่ไอบูโพรเฟนไม่ใช่ยาสเตียรอยด์ (NSAIDs) 

Man taking his pills on couch in the living room

ตัวอย่างยี่ห้อยา Ibuprofen ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย 

Ibuprofen ที่จำหน่ายในประเทศไทยมีหลากหลายยี่ห้อ เช่น Ambufen , Coprofen , G-fen syrup , G-fen tablet , Heidi , Ibuprofen , Ibuman , Ibumax , Ibupac , Mano-Bruzone , Nurofen , Probufen Ruprofen , Sifen 400 , Sinprofen , Spedifen , Tonifen , Trofen , Tyhofen เป็นต้น 

การออกฤทธิ์ของยา Ibuprofen

ยาไอบูโพรเฟนสามารถออกฤทธิ์โดยตรงที่สมองและบริเวณในอวัยวะต่าง ๆ ที่มีอาการปวด โดยจะไปยับยั้งการทำงานของสาร Cyclooxygenase (สารไซโคลออกซิจีเนส) ซึ่งเป็นสารเคมีในร่างกายชนิดหนึ่ง ที่จะทำให้สารเคมีบางกลุ่มกลายเป็น Prostaglandin (สารโพรสตาแกลนดิน) ที่เป็นตัวก่อให้เกิดไข้ มีอาการปวด และอาการอักเสบ

ใช้ยา Ibuprofen สำหรับบรรเทาอาการอะไร 

ยาไอบูโพรเฟนใช้สำหรับบรรเทาอาการไข้ และอาการปวดระดับเล็กน้อยไปถึงปวดปานกลาง 

รูปแบบยา : มีแบบ 1) ยาเม็ด ขนาด 200 มิลลิกรัม  400 มิลลิกรัม และ 600 มิลลิกรัม  2) ยาน้ำ ความแรง 100 มิลลิกรัม / 5 มิลลิลิตร 3) แบบทาภายนอก 

An uncomfortable woman sits on the bed and has medicine on the t

ยาไอบูโพรเฟนอันตรายไหม 

ควรรับประทานยาตามปริมาณและระยะเวลาตามที่แพทย์สั่ง หรือตามที่ระบุไว้บนฉลากกำกับยาอย่างเคร่งครัด เพราะหากใช้ปริมาณยาไอบูโพรเฟนมากเกินไป ตัวยาอาจไปทำลายกระเพาะอาหารหรือลำไส้ได้ จึงควรทานยาในปริมาณที่เหมาะสม และทานยาไอบูโพรเฟนพร้อมระหว่างมื้ออาหาร หรือหลังอาหาร เพื่อป้องกันการระคายเคืองกระเพาะอาหาร ไม่ควรทานไอบูโพรเฟนตอนท้องว่าง เพราะอาจทำให้เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วน รู้สึกคลื่นไส้ หรือพะอืดพะอมได้ ส่วนกรณีที่ทานไอบูโพรเฟนชนิดน้ำ ควรเขย่าขวดก่อนทาน และควรใช้อุปกรณ์ตวงยาที่มาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ เพื่อจะได้ทานยาตามปริมาณที่เหมาะสม

ยาไอบูโพรเฟนกินครั้งละกี่เม็ด 

ไอบูโพรเฟนถือว่าเป็นยาที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายพอสมควร หากทานยาในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ทำให้ไอบูโพรเฟนถูกจัดว่าเป็นยาอันตราย ต้องระมัดระวังในการใช้ จะต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร ไม่ควรซื้อยาทานเอง ดังนั้น การทานยาไอบูโพรเฟน ระหว่างผู้ใหญ่และเด็กจะแตกต่างกัน โดยปริมาณยาที่ใช้ในเด็กจะขึ้นอยู่กับช่วงอายุและน้ำหนักตัว ในขณะที่ผู้ใหญ่สามารถทานยาไอโบโพรเฟนได้สูงสุด ไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัม และไม่ควรทานเกิน 10 วัน โดยมีข้อบ่งใช้ยา ดังนี้

1. การทานยาไอบูโพรเฟนรักษาอาการปวดศีรษะ มีอาการไข้ 

ผู้ใหญ่ : ปริมาณ 200 – 400 มิลลิกรัม กินวันละ 4 – 6 ครั้ง แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัม 

เด็ก : 50 – 300 มิลลิกรัม ตามอายุ ทุก ๆ 6 – 8 ชั่วโมง วันละไม่เกิน 4 ครั้ง และ ขนาดการใช้ยาในเด็กอายุ 6 เดือน – 12 ปี ปริมาณยา 10 มิลลิกรัม / น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 6 – 8 ชั่วโมง และปริมาณยาที่ใช้ได้สูงสุดต่อ / วัน คือ 40 มิลลิกรัม / น้ำหนักตัวกิโลกรัม

2. การทานยาไอบูโพรเฟนรักษาอาการข้อเสื่อม ข้ออักเสบรูมาตอยด์ 

ผู้ใหญ่ : 400 – 800 มิลลิกรัม วันละ 3 – 4 ครั้ง แต่ไม่เกิน 3,200 มิลลิกรัม 

เด็ก : 30 – 40 มิลลิกรัม / น้ำหนักตัว / วัน โดยกินวันละ 3 – 4 ครั้ง 

3. การทานยาไอบูโพรเฟนรักษาอาการปวดประจำเดือน 

การทานยา Ibuprofen แก้อาการปวดประจำเดือน เริ่มต้นครั้งละ 200 มิลลิกรัม ทุก ๆ 4 – 6 ชั่วโมง หากไม่บรรเทาอาจเพิ่มปริมาณตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน 1,200 มิลลิกรัม / วัน 

4. การทานยาไอบูโพรเฟนรักษาอาการปวดฟัน 

เมื่อมีอาการปวดฟัน ควรทานไอบูโพรเฟนขนาด 200 – 400 มิลลิกรัม ทุก ๆ 4 – 6 ชั่วโมง หากอาการยังไม่บรรเทา สามารถเพิ่มขนาดยาเป็น 600 มิลลิกรัม ทุก ๆ 4 – 6 ชั่วโมง และจะต้องทานไม่เกินวันละ 4 เม็ด ส่วนกรณีที่ทานไอบูโพรเฟน 400 มิลลิกรัม ไม่ควรทานเกินวันละ 6 เม็ด

ไอบูโพรเฟน คนท้องกินได้ไหม 

โดยปกติแล้วเภสัชกรจะไม่แนะนำให้คนท้องทานยาไอบูโพรเฟน โดยเฉพาะในช่วงสามเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ แม้ว่าการกิน Ibuprofen เพียงครั้งเดียวอาจจะไม่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ก็ตาม แต่ไม่เสี่ยงจะดีที่สุด

Attractive young woman using a thermometer to measure fever

ข้อควรระวังในการใช้ยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) 

 • ไม่ควรใช้ Ibuprofenในผู้ป่วยที่แพ้ยาแอสไพริน (Aspirin) ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)
 • ไม่ควรใช้ Ibuprofen ในผู้ป่วยโรคหอบหืด 
 • ไม่ควรใช้ Ibuprofen ในผู้ป่วยโรคไต 
 • ไม่ควรใช้ Ibuprofen ในผู้ป่วยโรคตับ
 • ไม่ควรใช้ Ibuprofen ในผู้ป่วยทารกที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด 
 • ไม่ควรใช้ Ibuprofen ในผู้ป่วยที่มีประวัติโรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร 
 • ไม่ควรใช้ Ibuprofen ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ หรือ CABG (Coronary Artery Bypass Grafting) 
 • ควรระวังการใช้ยา Ibuprofen ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออก
 • ควรระวังการใช้ยา Ibuprofen ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ควรระวังการใช้ยา Ibuprofen ในผู้ป่วยทารกที่มีสารบิลิรูบินสูง 
 • ควรระวังการใช้ยา Ibuprofen ในผู้ป่วยสูงอายุ และควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ๆ 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Ibuprofen มีอะไรบ้าง 

การใช้ยาไอบูโพรเฟนอาจมีผลข้างเคียง ทำให้เกิดอาการมึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน แสบร้อนกลางอก ลดความอยากอาหาร มีเลือดออก ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย บวมน้ำ มีผื่นแดง รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันได้ และอาจมีอาการรุนแรง เช่น มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร มีแผลในกระเพาะอาหาร ดีซ่าน ตับอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจวาย ดังนั้น หากมีอาการเหล่านี้ หรือรู้สึกรบกวนชีวิตประจำวัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที