เช็กให้ชัวร์ ลูกมีอาการแบบนี้ RSV หรือ ไข้หวัดใหญ่กันแน่

K

โรค RSV คืออะไร 

หลายคนรู้จักโรคไข้หวัดใหญ่กันบ้างแล้ว แต่สำหรับ โรค RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus คือ โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างในเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะติดต่อได้ง่ายกว่าช่วงอายุอื่น และมักจะพบอาการรุนแรงในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ลงไป โดยส่วนใหญ่ตัวเชื้อไวรัสชนิดนี้จะลงไปยังหลอดลมฝอย หรืออาจลงไปที่ตัวเนื้อปอด อาจทำให้ปอดอักเสบ หรือเป็นหลอดลมฝอยอักเสบได้

rsv respiratory syncytial virus human orthopneumovirus contagious child disease lung

ไวรัส RSV ติดต่อทางใดได้บ้าง 

การแพร่เชื้อไวรัส RSV ติดต่อผ่านทางสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย การไอ จาม ส่วนการรับเชื้อไวรัส RSV เข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทาง ตา จมูก ปาก และการสัมผัสโดยตรง อย่าง การจับมือ เป็นต้น 

เชื้อไวรัส RSV ระบาดช่วงไหน 

การระบาดของเชื้อไวรัส RSV ในประเทศไทย มักพบโรคในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม หรืออาจต่อเนื่องยาวไปจนถึงฤดูหนาว

โรค RSV มีอาการยังไง และ RSV กี่วันหาย 

เมื่อได้รับเชื้อ RSV อาการเริ่มแรกเหมือนไข้หวัดทั่วไป คือ มีไข้ จาม น้ำมูกไหล และหายได้ภายใน 5 – 7 วัน แต่เด็กบางคนอาจมีไข้สูง ประมาณ 39 – 40 องศา ติดต่อกันนานหลายวัน มีน้ำมูกเหนียวมากคล้ายกาว ไอแบบมีเสมหะมาก ไอมากจนอาเจียน หายใจลำบาก หรือหายใจมีเสียงวี๊ด (wheezing) หายใจแรง หรืออาจหายใจเร็ว มีอาการหอบเหนื่อย หากมีอาการปากหรือตัวซีดเขียว ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที  

Mother checking body temprature on thremoeter

RSV กับ ไข้หวัดใหญ่ ต่างกันอย่างไร 

แม้ว่าอาการ RSV คล้ายกับอาการไข้หวัดธรรมดา แต่ก็มีความแตกต่างกันที่สามารถสังเกตได้ 

อาการ RSV  

มีไข้ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล คล้ายไข้หวัดธรรมดา แต่ RSV จะมีไข้สูง และระยะเวลาป่วยนานกว่าไข้หวัดธรรมดา ไอนาน มีเสมหะมากกว่าเด็กที่เป็นไข้หวัดธรรมดา ทำให้หายใจลำบาก 

อาการไข้หวัดใหญ่ 

มีไข้สูงร่วมกับน้ำมูกใส คัดจมูก ไอแห้ง เจ็บคอ เบื่ออาหาร หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณหลังต้นแขน ต้นขา อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว หรืออาจมีอาการชักจากฤทธิ์ไข้สูงได้ 

การรักษา 

 • การรักษาอาการทั่วไป จะมีการให้สารน้ำทางเส้นเลือดดำ ให้ออกซิเจน ช่วยดูดระบายเสมหะ ทำให้หายใจได้สะดวกมากขึ้น 
 • การรักษาแบบเฉพาะที่ โดยการพ่นยาขยายหลอดลม พ่นน้ำเกลือเข้มข้นชนิดพิเศษ เพื่อช่วยลดภาวะหลอดลมเกร็ง จนทำให้เกิดอาการหายใจลำบาก หายใจมีวี๊ด 
 • การใช้ยา Montelukast เพื่อช่วยลดความรุนแรงของอาการหายใจหอบเหนื่อยแบบมีเสียงวี๊ด และจะต้องใช้ยาต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ 

Sick Asian Boy Respiratory syncytial virus wears pediatric venti

การป้องกันโรค RSV

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค RSV จึงต้องดูแลและป้องกันให้กับเด็ก ดังนี้ 

 •  สอนให้เด็กหมั่นล้างมือ ทำความสะอาดด้วยสบู่เสมอ
 • สอนให้เด็กไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ช้อน แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น 
 • กินอาหารถูกสุขลักษณะ 
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6 แก้ว 
 • ให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอตามช่วงอายุวัย 
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ห้องแอร์ตลอดเวลา 
 • หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด 
 • สวมหน้ากากเสมอเมื่อไปในที่มีผู้คนจำนวนมาก
 • เพิ่มภูมิต้านธรรมชาติให้กับเด็ก ด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้ง